Chứng nhận chất lượng

Chứng nhận OCCOP 4* Việt Nam

Chứng nhận Quốc tế: JAS ( Nhật), Oganic EU ( Chứng nhận hữu cơ của liên minh Châu Âu), Oganic USDA ( Chứng nhận hữu cơ của Hoa Kỳ) 

Vinh dự được nhận nhiều giải thưởng, giấy khen, bằng khen của chỉnh phủ và ngành nông nghiệp

© Copyright 2021-2022 HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT - DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TẤN ĐẠT. Thiết kế bởi Zozo